სავარჯიშო 4

აქ შემოთავაზებული ლექსიკური ერთეულები წარმოდგენილია სახელმძღვანელოდან Aspekte B1

love
სწორია:
0
პასუხი:
0
ჯამი:
4
%:
0