სავარჯიშო 2

ეს სავარჯიშო დაბალი საფეხურის ენის შემსაწალელებისათვისაა განკუთვნილი

love
სწორია:
0
პასუხი:
0
ჯამი:
4
%:
0